Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!
 
Z wielką radością mamy zaszczyt zaprosić do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dedykowanej pielęgniarkom operacyjnym która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2023 roku. Tematem 'VI Łódzkiego Spotkania Pielęgniarek Operacyjnych' jest: ”Wiedza kluczem do sukcesu”.

Pielęgniarstwo operacyjne to jedna z najbardziej dynamiczniej rozwijających się dziedzin pielęgniarstwa dlatego tak istotne jest posiadanie wysokospecjalistycznej wiedzy, która pozwala zapewnić bezpieczeństwo chorego operowanego jak również personelowi udzielającemu świadczenia zdrowotnego w obrębie Bloku Operacyjnego.

Nasze spotkania mają na celu przede wszystkim przekazanie tego co najważniejsze w pielęgniarstwie operacyjnym. Prelegentami są osoby bezpośrednio zaangażowane w naszą dyscyplinę pielęgniarstwa a wiedza i doświadczenie jakimi się dzielą stanowi element najwyższej wartości.

Profesjonalizm, którym kierują się pielęgniarki operacyjne jest najważniejszym elementem w pracy, dlatego sztuka, wiedza i nauka są nieodłącznym procesem w rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego.
Motto EORNA: Ucz się bądź liderem i inspiruj będzie w tym roku dla nas myślą przewodnią podczas wykładów i tematów jakie przygotowaliśmy dla Państwa.
 
 
mgr spec. Iwona Żurecka-Sobczak
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, Przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

2
dni
12
wystąpień
250
miejsc
25
wystawców


Prelegenci, Moderatorzy
dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problemu efektywnego nadzoru nad zakażeniami oraz nadzoru nad konsumpcją {{MORE}} antybiotyków przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy epidemiologii zakażeń szpitalnych. Pełni funkcję National Focal Point for Healthcare-Associated infections for Poland, ARHAI Programme w europejskim systemie nadzoru epidemiologicznego European Centre for Disease Prevention and Control. Jest kierownikiem studiów podyplomowych ‘Kontrola zakażeń szpitalnych’ oraz ‘Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship’ w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Jest autorem i współautorem wielu publikacji oryginalnych oraz redaktorem naukowym kilku podręczników, w tym ‘Kontrola zakażeń szpitalnych w jednostkach opieki zdrowotnej’ (PZWL, 2016) i ‘Profilaktyka zakażeń połogowych’ (PZWL, 2019). Na co dzień zajmuje się wdrażaniem i prowadzeniem nadzorów nad zakażeniami i lekoopornością drobnoustrojów w różnych grupach pacjentów szpitalnych, w tym wśród pacjentów operowanych
mec. Paweł Strzelec
Sąd Dyscyplinarny Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem {{MORE}} prokuratorskim. Od 2000 r.  prowadzi autorskie  szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Autor k publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji  Prawniczej PAN/ Oddział  w Lublinie.  Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
mgr spec. Marta Kotomska
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
Magister pielęgniarstwa, asystent w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa WUM, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarka operacyjna w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej {{MORE}} i Transplantacyjnej  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, opiekun grup studenckich WUM, współopiekun Pielęgniarskiego Koła Naukowego SKN BeLivers, przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Pozaustrojowego Wydział Nauki o Zdrowiu WUM, kierownik specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego przez WOIPiP, wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, współtwórczyni procedur i standardów transplantacyjnych i opieki nad chorym na bloku operacyjnym, autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, Zjazdach Transplantacyjnych, Hepatologicznych i Konferencjach Naukowych, współautorka książki pt. ‘Pielęgniarstwo transplantacyjne’, ‘Medycyna Transplantacyjna dla pielęgniarek’, ‘Encyklopedii starzenia się, starości i niepełnosprawności’, redaktor naukowy i współautorka książki pt. ‘Instrumentarium i techniki zabiegów operacyjnych w transplantologii’. Prowadzi stronę internetową dla studentów pielęgniarstwa ‘SKN BeLivers Blok Operacyjny, Chirurgia, Transplantologia dla studentów’, oraz fanpage ‘Zdaniem Pielęgniarki’ i ‘Specjalizacja Pielęgniarstwo Operacyjne’.lic. piel, specj. piel. operacyjnego Jolanta Grala
Centrum Onkologii w Warszawie
Pielęgniarka operacyjna  z 20 letnim stażem na wieloprofilowym bloku operacyjnym w warszawskim Centrum Onkologii oraz 6-letnim stażem na wieloporofilowym bloku operacyjnym w Irlandii

Marcin Wanke
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Zajmuje się głównie pracą z osobami w kryzysie. Pracuje również z zespołami, całymi firmami w zakresie usprawniania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Pomaga budować kulturę organizacyjną {{MORE}} w przedsiębiorstwach, szkolę z zakresu komunikacji, zarządzania kryzysem, emocjami, relacjami itd. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na kierunku Psychologia w Biznesie przedmiotów związanych z psychologią komunikacji, różnic indywidualnych i temperamentu, emocji i motywacji

mgr Beata Rynkowska–Wdowiak
King Faisal Specialist Hospital & Research Centre / Saint James Hospital
Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Pielęgniarka operacyjna z ponad 15 letnim stażem pracy. Pracująca od 2015 r w Arabii {{MORE}} Saudyjskiej i na Malcie, w szpitalach posiadających liczne akredytacje i spełniających najwyższe standardy (King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Rijad Arabia Saudyjska, Security Forces Hospital Program Rijad Arabia Saudyjska, Saint James Hospital Malta), biorąca udział w pracach komisji akredytacyjnych


mgr Monika Zamrzycka
Rikshospitalet w Oslo
Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, gdzie w 2007 r uzyskałam tytuł lic. pielęgniarstwa, a w 2009 r uzyskałam tytuł magistra. {{MORE}} W trakcie studiów magisterskich w Polsce pracowałam w SPSK nr 2 w Szczecinie na Zintegrowanym bloku operacyjnym. W 2011 r wyjechałam do Norwegi. Tutaj w 2019 r ukończyłam specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego i od tego czasu pracuję na bloku operacyjnym w szpitalu Rikshospitalet w Oslo. Blok operacyjny na którym pracuję ma funkcję państwową w transplantologii organów jamy brzusznej, leczeniu wybranych schorzeń dziecięcych, gastro chirurgicznych oraz urologicznych.

Data końca rejestracji

10 maja 2023 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'VI Łódzkim Spotkaniu Pielęgniarek Operacyjnych' w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: lspielop@gmail.com

Data Spotkania

25-26 maja 2025 r.

Organizatorzy przygotowali 250 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.Partnerzy Główni


Partnerzy
Wystawcy
MIni-Wystawcy