VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
organizowana przez Komisję Pielęgniarek Operacyjnych
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

"Wiedza kluczem do sukcesu"
Czwartek, 25 maja 2023 r.


od 15:00
Rejestracja uczestników konferencji
15:00 - 16:30
Powitalna kawa

16:30 - 16:45
Przywitanie gości - mgr spec. Iwona Żurecka-Sobczak

16:45 - 18:00
"Skutki błędów w komunikacji a wpływ na jakość życia zawodowego i osobistego" -  Marcin Wanke - konsultant, coach biznesowy i życiowy

18:00 - 18:45
"Jak skutecznie komunikować się w zespole - relacje interdyscyplinarne" - psycholog Aneta Samborska–Famulska, Patrycja Ostrogska

18:45 - 19:00
"Ocena pracownicza – motywacja czy demotywacja" - mgr Marta Kotomska (Uczelnia Łazarskiego, Wydział Medyczny i Centrum Medyczne Medispace, Warszawa)

19:00 - 19:30
"Lider w zespole pielęgniarskim na Bloku Operacyjnym" - Jolanta Grala (Irlandia)
19:30 - 19:40
"Dezynfekcja autonomicznym robotem UVC" - Aneta Skuza

od 20:00
Kolacja


Piątek, 26 maja 2023 r.

od 08:00
Rejestracja uczestników konferencji - c.d.

09:00 - 09:15
Przywitanie gości - mgr spec. Iwona Żurecka-Sobczak
09:15 - 09:35
"Kompetencje, zadania oraz obowiązki pielęgniarki operacyjnej w Norwegi" - mgr spec. Monika Zamrzycka (Rikshospitalet w Oslo)

09:35 - 10:30
"Pomiędzy samodzielnością zawodową a odpowiedzialnością prawną"- radca prawny mec. Paweł Strzelec
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa

11:00 - 11:30
"Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej"- mec. Sylwia Czajka (OIPiP w Łodzi), mgr spec. Małgorzata Pniak (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Łodzi)

11:30 - 12:15
"Profilaktyka ZMO poprzez optymalną opiekę okołooperacyjną nad chorym operowanym" - dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach (UJCM w Krakowie)

12:15 - 12:30
"Bezpieczeństwo personelu na sali operacyjnej" - dr Tomasz Konecki (USK im. WAM–CSW w Łodzi)
12:30 - 13:00
"Rola pielęgniarki w procesie akredytacyjnym oraz standaryzacyjnym z uwzględnieniem międzynarodowych form kształcenia dyplomowego i podyplomowego" - mgr spec. Beata Rynkowska–Wdowiak (Malta/Arabia Saudyjska)
13:00 - 13:30
"Drugie życie narzędzi chirurgicznych" -
13:30 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 15:00
Lunch
15:00 - 15:15
"Bezpieczeństwo na bloku operacyjnym" - mgr Sylwia Zieziula, Marta Szafraniec

15:15 - 15:35
"Badania naukowe - fakty i mity. Rekomendacje i wytyczne CDC, FDA" - lek. med. Przemysław Lenartowicz

15:35 - 16:00
"Ekologia na sali operacyjnej" - dr n. med. Sławomir Gondek
16:00 - 16:10
"Cechy nowoczesnego sprzętu medycznego wspomagające pracę pielęgniarek operacyjnych" -

16:10 - 16:15
Podsumowanie konferencji i zakończenie

16:30 - 18:00
Zwiedzanie Orientarium (dla zapisanych)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość uzupełnienia i zmian w programie