Biuro Organizacyjne

'VII Łódzkiego Spotkania Pielęgniarek Operacyjnych'

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin
Anna Fetings, Event Manager, tel. + 48 601 712 906
Bartosz Kasznia, Prezes Zarządu, tel. + 48 691 460 809
mail: lspielop@gmail.com 

 
ORGANIZATOR


Komisja Pielęgniarek Operacyjnych Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 
Komitet Organizacyjny

Iwona Żurecka-Sobczak - Przewodnicząca
Anna Stańczyk
Izabela Jędrasiak
Justyna Lis
Matra Kotomska
Elżbieta Sabela
Grażyna Janowska
Agnieszka Janiszewska
Dorota Kraska
 


PARTRONAT


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi