Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Pielęgniarstwo Operacyjne jak wiele innych dziedzin medycznych w ostatnim okresie przechodzi znaczące zmiany systemowe, co stało się inspiracją do zorganizowania V Ogólnopolskiej Konferencji dla Pielęgniarek Operacyjnych „Przez edukację do praktyki-współczesne oblicze pielęgniarstwa operacyjnego", której zasadniczym celem będzie przedstawienie jak integralną częścią jest połączenie nowoczesnej wiedzy z praktyką.

Ważne, aby podczas spotkania przedstawić najnowsze rozwiązania osiągnięć technicznych wykorzystywanych w codziennej pracy pielęgniarki operacyjnej oraz po raz kolejny przybliżyć problem odpowiedzialności zawodowej .

W naszym przekonaniu proponowana Konferencja stwarza takie możliwości, dlatego z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić do Łodzi na kolejne łódzkie spotkanie pielęgniarek operacyjnych
 
Iwona Żurecka-Sobczak
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, Przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

2
dni
12
wystąpień
250
miejsc


Prelegenci, Moderatorzy


dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problemu efektywnego nadzoru nad zakażeniami oraz nadzoru nad konsumpcją antybiotyków przy {{MORE}} wykorzystaniu najnowszych zdobyczy epidemiologii zakażeń szpitalnych. Pełni funkcję National Focal Point for Healthcare-Associated infections for Poland, ARHAI Programme w europejskim systemie nadzoru epidemiologicznego European Centre for Disease Prevention and Control. Jest kierownikiem studiów podyplomowych ‘Kontrola zakażeń szpitalnych’ oraz ‘Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship’ w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Jest autorem i współautorem wielu publikacji oryginalnych oraz redaktorem naukowym kilku podręczników, w tym ‘Kontrola zakażeń szpitalnych w jednostkach opieki zdrowotnej’ (PZWL, 2016) i ‘Profilaktyka zakażeń połogowych’ (PZWL, 2019). Na co dzień zajmuje się wdrażaniem i prowadzeniem nadzorów nad zakażeniami i lekoopornością drobnoustrojów w różnych grupach pacjentów szpitalnych, w tym wśród pacjentów operowanych

mgr piel. Iwona Żurecka–Sobczak
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi
Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo Medyczne i {{MORE}} Bioetyka oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej  na kierunku Organizacja i Zarządzaniew Ochronie Zdrowia.Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego ,  pielęgniarstwa chirurgicznego oraz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.  Instrumentariuszka w Klinice Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych.  Przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnychw Łodzi. Wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego, współtwórczyni i twórca procedur, standardów w zakresie jakości pracy pielęgniarki operacyjnej na Bloku. Autorka i współautorkaprac i plakatów przedstawianych na Zjazdach PTNCH  z sekcją pielęgniarek neurochirurgicznych. Organizatorka trzech konferencji Naukowo- Szkoleniowych dla pielęgniarek operacyjnych oraz organizatorka i prelegentka lokalnych szkoleń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego


mgr spec. Joanna Borzęcka
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, magister socjologii, studiowała w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Absolwent podyplomowych studiów przygotowania {{MORE}} pedagogicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Od 2016 roku prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Reprezentant Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Pielęgniarek Operacyjnych (EORNA). Inicjator, koordynator prac i główny autor Ogólnych Standardów Pielęgniarskiej Praktyki Klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
mec. Paweł Strzelec
Sąd Dyscyplinarny OIRP w Lublinie
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim. Od 2000 r.  prowadzi autorskie  szkolenia z prawa medycznego dla {{MORE}} przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Autor k publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji  Prawniczej PAN/ Oddział  w Lublinie.  Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Joanna Adamiec
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi
Pielęgniarka operacyjna w szpitalu WAM w Łodzi w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii. {{MORE}} Od 2015 do 2019 roku pielęgniarka operacyjna na bloku centralnym  w szpitalu Ashford and St. Peter”s Hospitals NHS, pracująca w dziedzinach chirurgii ogólnej, kolorektalnej, bariatrycznej, stomatologicznej, ginekologicznej, urologicznej, chirurgii piersi oraz naczyniowej. Pielęgniarka z 23-letnim doświadczeniem w pielęgniarstwie operacyjnym


mgr piel. Renata Grzebalska
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego - Oddziału Pielęgniarstwa. Absolwentka  Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku {{MORE}} Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Instrumentariuszka wieloprofilowego bloku operacyjnego od 1995 r. a od 2006 r. Kierownik Bloku  Operacyjnego,  Wiceprzewodnicząca Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Kierownik i wykładowca szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Współtwórczyni procedur i standardów obowiązujących w obrębie bloku operacyjnego. Współorganizatorka konferencji naukowo-szkoleniowych dla pracowników bloków operacyjnych oraz organizatorka i prelegentka lokalnych szkoleń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego. Przewodnicząca Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych przez dwie kadencje. Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
mgr Ewa Grabowska
Wojewódzkie Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego od 18 lat. Od 2002 – organizatorka dwudniowej konferencji 'Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo {{MORE}} operacyjne w Polsce'. Od 2010 – przewodnicząca Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Pomysłodawczyni i redaktorka, założonego w 2011 roku Magazynu Pielęgniarki Operacyjnej oraz autorka artykułów o tematyce związanej z blokiem operacyjnym m.in.: higiena bloku operacyjnego, zadania i obowiązki pielęgniarki operacyjnej, jak i wielu artykułów związanych z organizacją i zarządzaniem Bloku Operacyjnego. Dwa kierunki studiów w zakresie pielęgniarstwa: pielęgniarstwo i fizjoterapia. Dwie specjalizacje w zakresie: zarządzanie w ochronie zdrowia i pielęgniarstwo operacyjne. Studia podyplomowe z zakresu efektywne zarządzanie w ochronie zdrowia

Dorota Kudzia-Karwowska
Prezeska Zarządu PSSM
Z wykształcenia pielęgniarka, specjalistka z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego, czynna zawodowo (od zawsze oddziały zabiegowe). Od {{MORE}} 2005 roku Kierownik Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2012 roku członek zarządu, a od 2015 do nadal Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej. Organizator konferencji z zakresu dekontaminacji wyrobów medycznych,czynny prelegent na spotkaniach naukowo-szkoleniowych,  wykładowca na kierunku Technika sterylizacji medycznej i specjalizacjach z pielęgniarstwa, autor wielu publikacji w pismach branżowych, współtwórca 'Ogólnych wytycznych' z 2017 roku


Data końca rejestracji

16 maja 2022 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'V Łódzkim Spotkaniu Pielęgniarek Operacyjnych'
w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: lspielop@gmail.com

Data Spotkania

26-27 maja 2022 r.

Organizatorzy przygotowali 250 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.Partnerzy Główni
Partnerzy
Wystawcy